Ibrahim Berisha

Ibrahim Berisha

Ibrahim Berisha is a Professor of Sociology at the University of Prishtina. He was a journalist and editor of the culture section as part of “Rilindja” newspaper in the 1970’s and 1980’s. He was also editor in Ora,Exclusive,Albanica,Jeta e re, magazines. Berisha was a co-founder and later Head of the Kosovo Information Center (1990-1993).

Berisha’s books include sociological and cultural works, collections of poetry and short stories,such as: Writers 1988, Cultural Networks: Openings and Closures in Kosovo, Death of Colony, Media-Culture, Media-Communication Agents, Intellectual Convergence, Media and Transition, Social Culture, Wife of Loneliness, Rainy Spirit, On a Tuesday Afternoon, Origin of Recognition, Wall Vermilion, Sunday’s Surface, End is Possible, Cage of Fear, Tribe of Lost Kings, etc.

He won The Annual Prize for the Best Book Published in Kosovo (The Origin of Recognition,1997) issued by the Albanian Writers Association, Award for the Best Book in Fiction (Wife of Loneliness, Tetovo, North Macedonia 2000); Annual Prize of the Ministry of Culture, Youth and Sports of the Republic of Kosovo for the Best Essay Book in 2009; Award for the Best Literary Work by PEN International on the occasion of 100th Anniversary (The Scent of Heaven 2021). Berisha’s works have been translated into German, English, French, Slovenian, Turkish, Bosnian, Macedonian, Romanian and Montenegrin. He lives in Prishtina.

***

Profesor i Sociologjisë në Universitetin e Prishtinës. Punoi gazetar, redaktor i kulturës në gazetën Rilindja. Ai ishte gjithashtu redaktor në revistën Ora, Exclusive, Albanica, Jeta e re. Ishte themelues e më vonë drejtues i Qendrës Informative të Kosovës (1990-1993).

Ka botuar vepra sociologjike, kulturore, letrare, përfshirë përmbledhje me ese, poezi, tregime dhe romane. Disa nga ato sociologjike e kulturologjike janë: Shkrimtarët 1988, Rrjetet e kulturës: Hapjet dhe mbylljet në Kosovë, Vdekja e kolonisë, Mediakultura, Utopia reale, Media-Agjensët e komunikimit, Konvergjenca intelektuale, Media dhe Tranzicioni, Sociokulturë, pastaj prozë e poezi: Gruaja e vetmisë, Fryma e shiut, Të marten mbrëma, Origjina e rinjohjes, Hardhia e murit, Sipërfaqja e së dielës, Fundi është i mundshëm, Kafazi i frikës, Fisi i mbretërve të humbur etj. Ka botuar një sërë punimesh akademike në revista vendore dhe ndërkombëtare.

Ka fituar çmime letrare, duke përfshirë çmimin vjetor për librin më të mirë të botuar në Kosovë (Origjina e rinjohjes 1997, dhënë nga Shoqata e Shkrimtarëve të Kosovës, Çmimi Libri më i Mirë në prozë (Gruaja e vetmisë, MNF, Tetovë, 2000), Çmimi Vjetor i Ministrisë së Kulturës së Kosovës për librin eseistik më të mirë (2009), Çmimi për vepër letrare, PEN Shqipëria dhe PEN
Kosova, në kuadër të 100 vjetorit të PEN International (Aroma e qiellit, 2021), etj. Është përkthyer në gjermanisht, anglisht, frëngjisht, sllovenisht, turqisht, boshnjakisht, maqedonisht, rumanisht, në gjuhën malazeze etj. Jeton në Prishtinë.