PEN Qendra e Kosovës është asociacion i poetëve, eseistëve, prozatorëve, publicistëve të Kosovës, i themeluar më 29 janar 2004 në Prishtinë.

Adresa

Rruga "Iliria", 10000 - Prishtinë.
Republic of Kosova

E-mail: [email protected]

Tel: +383 (44) 151 297

Lidhje

© 2022 PenKosovaCenter - Të gjitha të drejtat e rezervuara.