Donacioni

PEN Qendra e Kosovës

Banka: NLB Bank, 10000 Prishtinë
Numri i Llogarisë: 1700 2000 0015 9043
Swift Code: NLPRXKPRXXX
IBAN: XK05 1700 2000 0015 9043