Udhëheqja

Kryetari i PEN Qendrës së Kosovës
Binak Kelmendi

Nënkryetari
Ibrahim Kadriu

Sekretari i përgjithshëm
Naim Kryeziu

Bordi i PEN Qendrës së Kosovës

Kryetari
Ibrahim Berisha

Anëtarët
Milazim Krasniqi
Haqif Mulliqi
Naime Beqiraj
Flamur Maloku

Udhëheqësi i aktiviteteve kulturore dhe botuese
Sali Bashota