Gëzim Aliu

Gëzim Aliu

Gëzim Aliu (1977) është shkrimtar, studiues i letërsisë, eseist; doktor i shkencave në letërsi. Është bashkëpunëtor shkencor në Institutin Albanologjik të Prishtinës. Pjesë të krijimtarisë së tij janë përkthyer në disa gjuha të huaja.
Ka botuar:
Diskurset e ideve në prozën e Kadaresë (monografi, 2007)
Në Klubin e të shëmtuarve (roman), 2009, fitues i Çmimit Vjetor Kombëtar; ribotuar më 2019
Libri i fundit (tregime), 2012
Katedralja pa kryq (roman), 2014
Romanet e Ismail Kadaresë, 1963-1990, retorika e tekstit dhe narracioni (monografi), 2016, fitues i Çmimit Vjetor Kombëtar
Gostí në natën e parë të vjeshtës (roman), 2017, fitues i shpërblimit “Rexhai Surroi”për letërsi 2018; ribotuar më 2019
Proza shqipe e viteve 1920-1944 (monografi), 2020

***

Gëzim Aliu (1977) is a writer, literary scholar, essayist; doctor of sciences in literature. He is a research associate at the Institute of Albanology in Prishtina. Pieces of his literary work have been translated into several foreign languages.
He has published:
Discourses of Ideas in Kadare’s Prose (monograph, 2007)
In the Club of the Ugly (novel), 2009, winner of the Annual National Award; republished in 2019
The Last Book (stories), 2012
Cathedral Without Cross (novel), 2014
Ismail Kadare Novels 1963-1990, Text Rhetoric and Narration (monograph), 2016, winner of the Annual National Award
Feast on the First Night of Autumn (novel), 2017, winner of the award “Rexhai Surroi” for literature 2018; republished in 2019
The Albanian Prose of the Period 1920-1944 (monograph), 2020