Binak Kelmendi

Binak Kelmendi

Shkrimtar, publicist, përkthyes, lindur në Llabjan të Pejës, në vitin 1950. Është profesor i gjuhës dhe i letërsisë frënge. Ka punuar në arsim dhe në gazetat, “Rilindja”, “Zëri” dhe “Koha Ditore”. Një kohë ka qenë kryeredaktor i gazetës “Rilindja”, që u ndalua së botuari nga regjimi serb në vitin 1990 e që u ribotua gjatë luftës, nga 22 shkurt deri më 24 mars 1999. Policia serbe e dëboi nga Prishtina, bashkë më familje më 2 prill 1999. Qëndroi në Bllacë, Tiranë e Strasbourg dhe pak para vitit 2000, u kthye në Kosovë.
Gjatë luftës iu mor kompjuteri me të gjitha dorëshkrimet që i kishte të cilat për autorin kanë qenë dhe mbeten shumë të vlefshme.

Nga viti 2020 është kryetar i PEN Qendrës së Kosovës.
Ka botuar librat: “Rozafa”, tregime, “Rilindja” 1990, Prishtinë; “Vezët e vdekjes”, Dukagjini, roman, Pejë 2001; “Ofelia e Dukagjinit”, tregime, “Rozafa” Prishtinë, 2004; “Guri i Vashës”, roman, “KOHA”, Prishtinë 2012; “Portat e Pejës” roman. Fitues i
Shpërblimit letrar “Rexhai Surroi” për romanin e vitit 2014, Prishtinë, 2015, “KOHA”; “Rruga 66”, roman, PEN Qendra e Kosovës, 2018; “Dritat e Luftës”, tregime, PEN Qendra e Kosovës, 2020.

Ka përkthyer nga frengjishtja: “Mirëdita Pikëllim”, Françoise Sagan; “Dashnori”, Marguerite Durras; “Ilirja”, Flora Dozen, “Hajni dhe qentë”, Nagib Mahfuz; “Imazhi i fundit”, shkruar e vizatuar nga Gani Jakupi ;“Kosova: Rrëfime për ndërtimin e një shteti”, grup autorësh francezë etj.

Ka bashkëpërkthyer: “Akrobatët”, Kostas Valetas;“Figura”, Gérard Genette.
Në vitin 1999, në Strasbourg, është përfshirë si krijues nga Kosova në revistën letrare
“Mietteleuropa”, me tregimin “Formula alkimike”.

***

Binak Kelmendi is a Kosovan-Albanian writer, publicist and translator, born in 1950 in Llabjan (near Peje) in Kosovo. He studied French Language and Literature at the University of Prishtina and started his career initially in education and eventually working as journalist and foreign correspondent for the Kosovan broadsheets Rilindja, Zeri and Koha Ditore. Binak became editor-in-chief of Rilindja at the start of the war in Kosovo. He ran the newspaper despite often in dangerous and clandestine circumstances due to its ban by the Serbian regime in the 1990s.  On 2nd April 1999 Binak and his family were expelled from Prishtina by Serbian paramilitaries as part of their ethnic cleansing campaign against Albanians in Kosovo. He spent the last months of the war in North Macedonia, Albania and France, eventually returning to Kosovo in 2000 after

Kosovo’s liberation. During the war, his computer was destroyed with all the manuscripts he had. These manuscripts were, and remain, very valuable to the author. In 2020 he became president of the PEN Center of Kosovo.
He has published the following books in Albanian: “Rozafa”, collection of stories, published by Rilindja, Prishtinë, 1990; “Vezët e Vdekjes”
(Eggs of Death), novel, published by Dukagjini, Pejë 2001; “Ofelia e Dukagjinit” (Ophelia of Dukagjini), collection of stories, published by Rozafa, Prishtinë, 2004; “Guri i Vashës” (Maiden’s Stone), novel, published by KOHA, Prishtinë 2012;  “Portat e Pejës” (Gates of Peja), novel, winner of “Rexhai Surroi” Literary Award in 2014, published by KOHA Prishtinë, 2015;  “Rruga 66” (Route 66), novel, published by Kosova PEN Center, Prishtinë 2018;  “Dritat e Luftës” (War Lights), collection of stories, published by Kosova PEN Center, Prishtinë 2020.

He has translated the following books from French into Albanian: “Bonjour Tristesse”, Françoise Sagan, L’ Amant , Marguerite Durras, L’Illyrienne, Flora Dozen, Le voleur et les chiens&quot, Nagib Mahfuz Kosovo: Récits sur la construction d’un état”, etc.

Has co-translated: Acrobats&quot, Costas Valetas “Figures”, Gérard Genette. In 1999, in Strasbourg, he was included as a creator from Kosovo in the literary magazine
Mietteleuropa with the story Alchemical Formula”.