Lulzim Tafa

Lulzim Tafa

Lulzim Tafa është i lindur më 1970 në Lipjan. Studimet themelore dhe ato të magjistraturës i ka përfunduar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, ndërsa studimet e doktoratës në Fakultetin Juridik të Universitetin të Sarajevës. Është profesor universitar. Ka punuar në disa universitete brenda dhe jashtë Kosovës. Nga viti 2012 deri në vitin 2020 ka qenë Rektor i Kolegjit AAB, ndërsa tani është Kryetar i Këshillit Drejtues.

Poezitë e tij janë të përkthyera në disa gjuhë të botës dhe të përfshira në disa antologji. Është fitues i shumë çmimeve prestigjioze ndërkombëtare për letërsi. Librat e tij deri më tani janë përkthyer në gjuhët: angleze, gjermane, italiane, serbe, kroate, frënge, boshnjake, malazeze, turke, greke, rumune, rome, suedeze, arabe, maqedone, ruse, hungareze, sllovene, ukrainase etj.
Është anëtar i rregullt i Akademisë Evropiane të Shkencave dhe Arteve, anëtar i rregullt i Akademise së Arteve dhe Letërsisë në Francë, si dhe mban shumë tituj nderi në akademi dhe universitete prestigjioze botërore.
Vepra e tij më të njohura janë: “Gjaku nuk bëhet ujë” (1993, “Metaforë e pikëlluar” (1995), “Planeti Babiloni ” (1997),  “Vdekja çon fjalë”, (1998), “I kam edhe dy fjalë”(2012), “Shtini n’dhe këto fjalë” (2015), “Flirt” (2019), etj.

Jeton në Prishtinë.

***

Lulzim Tafa was born in 1970 in Lipjan. He completed his bachelor and master studies at the Faculty of Law of the University of Pristina, and his doctoral studies at the University of Sarajevo with a dissertation in the field of Law. He is a University Professor; he has worked in
universities in Kosovo and abroad. From 2012 to 2020 he served as the Rector of AAB College,
where he currently holds the position of the Chairman of the Steering Council.

His poems have been translated into several languages of the world and included in several anthologies. He has been awarded many prestigious international awards for literature.
So far, his books have been translated into English, German, Italian, Serbian, Croatian, French, Bosnian,
Montenegrin, Turkish, Greek, Romanian, Roma, Swedish, Arabic, Macedonian, Russian, Hungarian, Slovenian, Ukrainian, etc.
Lulzim Tafa is a full member of the European Academy of Sciences and Arts, a full member of the Academy of Arts and Letters in France and holds many honorary titles in the World Academies and Universities.

He lives in Prishtina